Akahana no Tonakai

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer"

English dialogue translation by Kurozuki (manga@kurozuki.com).

Japanese lyrics

Rei:  Makka na ohana no tonakai-san wa
    Itsumo minna no waraimono
Ami:  Demo sono toshi no kurisumasu no hi
    Santa no ojisan wa iimashita
Usagi: Kurai yomichi wa pikapika no
    Omae no hana ga yaku ni tatsu no sa
All:  Itsumo naiteta tonakai-san wa
    Koyoi koso wa to yorokobimashita

    Usagi: Hey, hey, hey, hey!
    All:  It's Christmas!
    Mako:  Now, everyone, have some of the cake I made with
        my utmost skill. Eat up, eat up!
    All:  Wow!
    Usagi: Itadakimasu!
        [sounds of Usagi stuffing herself with food]
    Rei:  Oh, Usagi, you're such a pain.
    Mina:  She must have really been listening.
    Ami:  It's a reindeer!
    All:  What?
    Usagi: Santa-san came riding on a reindeer! He's got lots
        of presents!
    Mako:  Santa-san, Santa-san, did you bring the cool
        boyfriend I wished for?
    Mina:  Mako-chan, no fair! That's what I wished for!
    Mako:  I knew it!
    Rei:  Speaking of that, I'm waiting for my Michael!
    Usagi: Me too, me too, I want a boyfriend!
    All:  Usagi-chan!
    Usagi: Oh, Mamo-chan, sorry.
    Ami:  Everyone, having fun?
    All:  Lots of fun!

Mako:  Makka na ohana no tonakai-san wa
    Itsumo minna no waraimono
Mina:  Demo sono toshi no kurisumasu no hi
    Santa no ojisan wa iimashita
Usagi: Kurai yomichi wa pikapika no
    Omae no hana ga yaku ni tatsu no sa
All:  Itsumo naiteta tonakai-san wa
    Koyoi koso wa to yorokobimashita

< Back